top of page

סיפור מהקליניקה: על אמונות מגבילות ועל ההשפעה הישירה שלהן על חיינו

לרבים מאתנו אמונה מגבילה באשר לעצמנו והשאלה היא האם אנחנו מטפלים בה.

הערב עבדתי עם מונחה שהגיעה אלי לקליניקה עם אוסף האמונות השליליות שאספה לגבי עצמה.

לאחר בירור עומק ניסחנו ביחד אמונה שמכילה את כל אוסף האמונות:

"אני אדם בינוני ללא מזל " היא אמרה.

עד כמה את מאמינה בכך שאלתי מ 1-10? 10 היא ענתה.

ואיך זה בא לידי ביטוי? "יש לי חוסר ביטחון, אני אדם כבוי מלא בפחדים ועצב. אין לי מזל...השבוע כבר בכיתי...אני מהאנשים הבינוניים שלא משיגים דברים בחיים..."

בתהליך מרתק של כשעה ערערנו את האמונה המגבילה שלה מתוך בחינת עומק לגבי רמת ודאותה וחשיפת שלל המקרים בהם היא פעלה כאדם עם יכולות גבוהות והשיגה תוצאות מרשימות.

בסיום התהליך היא ניסחה אמונה חדשה שבחרה לחייה "הכול אפשרי בשבילי".

וכשהכול אפשרי בשבילך מה זה אומר? אפשרי שאשיג את מה שאני רוצה, שאגיע לאן שאני רוצה.

כמה את מאמינה באמונה החדשה? 7-8

אז בואי ותני לי 3 דוגמאות לכך שהאמונה החדשה היא הנכונה. בואי תשכנעי אותי שהיא נכונה.

לאחר שפירטה את שלושת ההצלחות שלה, שאלתי אותה:

וכמה עכשיו את מאמינה בכך שהכול אפשרי עבורך? 9 ענתה.

ומה זה אומר 9 שאלתי..

שאני יודעת שאני בעצם חזקה וכשאני חדורת מטרה ונחושה אני יכולה להשיג מה שארצה.

מה עוד? מה את מרגישה? אני יודעת שהיקום עוזר לי וזה נותן לי ביטחון, חיזוק, אמונה פנימית ומעלה לי את הביטחון.

לפתע אמרה – אני מאמינה 10 – הכול אפשרי בשבילי. החיוך שלה והאור בעיניה סימן לי שאכן בכך היא מאמינה עכשיו.

עבודה עם מונחים בקליניקה על אמונות מגבילות היא תמיד מרתקת והשינוי מייצר טרנספורמציה אמיתית בחייהם.

כשאנחנו מאמינים שאנחנו לא יכולים ושאין לנו כוחות זה משפיע באופן ישיר על הפעולות שנעשה או שלא נעשה בחיינו, זה משפיע על האנרגיה שלנו. ככל שנמנע מעשייה האמונה מתקפת את עצמה ואנחנו מאמינים בה בעוצמה הולכת וגוברת. היא הופכת עבורנו לאמת! אנחנו עסוקים בלספר לעצמנו את הסיפור של הכישלונות שלנו ו"שוכחים" לספר על כל הפעמים בהם הצלחנו, משמיטים את כל הכוחות שקיימים בנו, את כל היכולות שלנו שבעזרתם כבר ייצרנו הצלחות. פעמים רבות האמונה הזו הופכת אותנו לחסרי ביטחון ובעלי דימוי עצמי נמוך.

כשאני והמונחה חוקרים בקליניקה את האמונה השלילית ואמיתותה, אנחנו חושפים את תשומת הלב שלו רק לפעמים בהם הרגיש שלא הצליח, את הדיבור הפנימי המנמיך שלו לעצמו שמעצים את תחושת חוסר היכולת שלו. מנגד אנו חושפים את כל מה שהושמט - את ההצלחות שצבר, את הכוחות שיש לו. כך הוודאות שלו באמונה המגבילה שלו מתמוטטת ולאחר מכן המונחה מנסח אמונה חדשה אמיתית ומעצימה שמתבססת על המודעות ליכולותיו.

כשאנחנו מאמצים לחיינו את האמונה שהכול אפשרי עבורנו האנרגיה משתנה ואנחנו מתחילים לפעול במקומות שבהם הרגשנו והאמנו שאנחנו חסרי יכולות. וכמה אפשרויות זה פותח......

"אז איך תפעלי עכשיו כשאת כבר יודעת שהכול אפשרי בשבילך? שאלתי.

החיוך התרחב והיא סיפרה באריכות ....

את המפגש סיימנו בדמיון מודרך של חיבור עמוק לעצמה היכולה שמאמינה שעבורה הכול אפשרי.

לפני שיצאה שלפה קלף עם מסר ממרילין – "להחליף מלחמה באהבה" וביחד הסכמנו...שהמסרים של מרילין כל כך מדויקים...


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page